Kuvendi i Republikës së Kosovës

Të gjitha lajmet

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe Kthim

18.03.2015

Anëtarët e Komisionit përkrahën procedimin e mëtejmë të dy projektligjeve për miratim në Kuvendin e Republikës së Kosovës

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione

18.03.2015

Gjatë vitit 2018, Inspektorati i punës në Kosovë, i ka kryer mbi 10.000 inspektime në teren nëpër biznese e ndryshme. Në Koncept dokumentin e ri janë 8 ligje dhe gjithsejtë 22 skema të cilat në mënyrë plotësisht të re do t™i rregullojnë të gjitha skemat dhe kategoritë pensionale që financohen nga shteti i Kosovës.