Kuvendi i Republikës së Kosovës

Memorandum

Memorandumi me ambasaden Britanike

17.06.2021

Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Kuvendit të Republikës së Kosovës, dhe Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut përfaqësuar nga Ambasada Britanike

DHURIMI I ASETEVE NGA PROGRAMI PËR ZHVILLIM I KOMBEVE TË BASHKUARA NË KUVENDIN E KOSOVËS

Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Kuvendit të Republikës së Kosovës, Qeverisë së , dhe Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut përfaqësuar nga Ambasada Britanike

Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Institutit Kombëtar Demokratik(NDI) dhe Administratës së Kuvendit të Republikës së Kosovës

Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Kuvendit të republikës së Kosovës dhe Grupit për Studime Juridike dhe Politike (GLPS)

Memorandum bashkëpunimi në mes të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe Agjencisë së Statistikave të Kosovës

Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Kuvendit të Republikës së Shqipërisë dhe Kuvendit të Republikës së Kosovës

Memorandum mirëkuptimi në mes të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe Institutit Kombëtar Demokratik (NDI) - Themelimi i Institutit Parlamentar, avancimi i mbikëqyrjes dhe transparencës në Kuvend