Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligjet

Projektligjet

171 Projektligje
Projektligji nr.08/L-300 për provimin e maturës shtetërore

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.08/L-299 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë në mes të Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për Projektin e trajtimit të ujërave të zeza në Ferizaj

Propozuesi: Qeveria

Ligjet

Ligjet

341 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-260
Ligji nr.08/L-260 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2024
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
08/L-257
Ligji nr.08/L-257 pёr administrimin e procedurave tatimore
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin