Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligjet

Projektligjet

161 Projektligje
Projektligji nr.08/L-314 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë mes Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin energjia diellore fotovoltaike në KEK – porta globale

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.08/L-313 për ratifikimin e amendamentimit të Marrëveshjes për anëtarësimin e Republikës së Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe organizatat e grupit të Bankës Botërore

Propozuesi: Qeveria

Ligjet

Ligjet

365 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-310
Ligji nr.08/L-310 për ratifikimin e amendamentimit nr. 2 të marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2016
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
08/L-308
Ligji nr.08/L-308 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë për programin e financave publike dhe rritjes ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Fondit OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin