Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligjet

Projektligjet

156 Projektligje
Projektligji nr.08/L-223 për ratifikimin e Marrëveshjes për bashkëfinancimin e bursave të arsimit të lartë në nivelin master në mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe Ambasadës së Francës në Prishtinë

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.08/L-222 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë në mes të Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për Projektin -Ngrohtorja solare e Prishtinës

Propozuesi: Qeveria

Ligjet

Ligjet

279 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-217
Ligji nr.08/L-217 për ratifikimin e Marrëveshjes për njohjen e kualifikimeve profesionale të mjekëve, stomatologëve dhe arkitektëve në kontekstin e marrëveshjes së tregtisë së lirë të Evropës Qendrore
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
08/L-216
Ligji nr.08/L-216 për ratifikimin e Marrëveshjes për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë në Ballkanin Perëndimor
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin