Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligjet

Projektligjet

112 Projektligje
Projektligji 08/L-028 për të drejtën ndërkombëtare private

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.08/L-027 për mbeturinat nga industritë nxjerrëse të mineraleve

Propozuesi: Qeveria

Ligjet

Ligjet

126 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

07/L-041
Ligji nr.07/L-041 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
07/L-036
Ligji nr.07/L-036 për ratifikimin e kontratës financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime për Projektin e impiantit të ujërave të zeza në Gjilan
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin