Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligjet

Projektligjet

164 Projektligje
Projektligji nr.08/L-150 për ratifikimin e Traktatit mbi ndihmën e ndërsjellë juridike në çështjet penale ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Konfederatës Zvicerane

Propozuesi: Qeveria

Projektligji n.08/L-148 për ratifikimin e Marrëveshjes së partneritetit për kornizën financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Komisionit Evropian për marrëveshjet për zbatimin e ndihmës financiare të unionit për Kosovën në kuadër të instrumentit të para-anëtarësimit (IPA III)

Propozuesi: Qeveria

Ligjet

Ligjet

196 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-140
Ligji nr.08/L-140 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë në mes të Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin e trajtimit të ujërave të zeza në Mitrovicë
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
08/L-139
Ligji nr.08/L-139 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin e zhvillimit të impiantit të ujërave të zeza në Mitrovicë
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin