Kuvendi i Republikës së Kosovës

Të gjitha lajmet

Nga seanca e Komisionit për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim 

30.11.2022

Anëtarët e Komisionit nuk e kanë mbështetur për procedim të mëtejmë Projektligjin nr. 08/L-193 për ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës, për vitin 2023 nga fusha të cilën e mbulon Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim (për miratim) në Kuvendin e Republikës së Kosovës