Kuvendi i Republikës së Kosovës

Të gjitha lajmet

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione

18.03.2015

Pas një diskutimi gjithëpërfshirës, anëtarët e Komisionit, me shumicë votash, miratuan Raportin për P/ligjin për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit nr.02/L-031 për liritë fetare në Republikën e Kosovës

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të pagjetur dhe Peticione

18.03.2015

Deri në muajin qershor të këtij viti Ministria për Punë dhe Mbrojtje Sociale, duhet ta përfundoj dokumentin për Ligjin për Personat me Aftësi të Kufizuar dhe i njëjti deri në fund të vitit t™i dërgohet Kuvendit të Kosovës për shqyrtim dhe miratim. Në Shërbimin civil të Kosovës momentalisht janë të punësuar gjithsej 103 punëtorë, ndërsa në institucionet shoqërore dhe ndërmarrje private, nuk dihet numri i të punësuarve, që i takojnë kategorisë së personave me aftësi të kufizuara.