Kuvendi i Republikës së Kosovës

Të gjitha lajmet

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe Kthim

18.03.2015

Anëtarët e Komisionit përkrahën procedimin e mëtejmë të dy projektligjeve për miratim në Kuvendin e Republikës së Kosovës