Kuvendi i Republikës së Kosovës

Dokument

Kryesia e Kuvendit, në mbledhjet e mbajtura më 18 dhe 28 shkurt 2020, ka propozuar të formohen 55 grupe të Miqësisë për Legjislaturën VII ndërmjet Kuvendit të Republikës së Kosovës me parlamentet e shteteve tjera.