Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projekti kundër Krimit Ekonomik në Kosovë (PECK II)

e martë 12 Nëntor 2019

Mbrojtja e sinjalizuesve

e martë 12 Nëntor 2019

PECK AC Raport i Monitorimit të Kosovës

e martë 12 Nëntor 2019

Matrica e përputhshmërisë me standardet ndërkombëtare në fushën e luftës kundër korrupsionit (LKK)

e martë 12 Nëntor 2019

Raport i Monitorimit të Kosovës për përputhshmërinë me standardet ndëkombëtare në fushën e luftës kundër korrupsionit (KK)