Raportet Financiare

e premte 20 Dhjetor 2019

Raporti Financiar për nëntëmujorin e vitit 2019.

e premte 20 Dhjetor 2019

Raport i shpenzimeve për tremujorin e parë 2019

e premte 20 Dhjetor 2019

Raporti Financiar për vitin 2018

e premte 20 Dhjetor 2019

Raporti Financiar për gjashtëmujorin e parë të vitit 2018

e premte 20 Dhjetor 2019

Raporti Financiar për nëntëmujorin e vitit 2018

e premte 20 Dhjetor 2019

Raporti Financiar për tremujorin e parë të vitit 2018

e premte 20 Dhjetor 2019

Raporti Financiar për vitin 2017

e premte 20 Dhjetor 2019

Raporti Financiar për nëntëmujorin e vitit 2017

e premte 20 Dhjetor 2019

Raporti Financiar për tremujorin e parë të vitit 2017.

e premte 20 Dhjetor 2019

Raporti Financiar për vitin 2016

e premte 20 Dhjetor 2019

Raporti Financiar për nëntëmujorin e vitit 2016.

e premte 20 Dhjetor 2019

Raporti Financiar për gjashtëmujorin e parë të vitit 2016

e premte 20 Dhjetor 2019

Raporti Financiar për tremujorin e parë të vitit 2016