Kuvendi i Republikës së Kosovës

Hulumtimet e jashtme

Lista e hulumtimeve:

Nr.

Tema

Viti

1

Hulumtim për Ligji për Trashëgiminë Kulturore

2019

2

Rregullimi i skemave pensionale

2019

3

Aktivitetet mbikëqyrëse ndaj Ministrisë së Kthimit dhe Komuniteteve

2019

4

Hulumtim për Projektligjin për Diasporën

2019

 

Vërejte: Personi/at e interesuar për të pasur qasje në hulumtimet legjislative dhe analizat buxhetore dhe financiare, kërkesën duhet ta paraqes ne pajtim me ligjin për qasje ne dokumente publike(LIGJI NR. 06/L-081), tek Drejtori i DHBA-se, ne email adresën: [email protected]