Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtoria për Media dhe Marrëdhënie me Publikun

Musli Krasniqi

Drejtor

Drejtoria për Media dhe Marrëdhënie me Publikun është përgjegjëse për:

a. Hartimin dhe publikimin e informacioneve, komunikatave për shtyp dhe informatave në lidhje me aktivitetet e Kuvendit dhe organeve të tij;
b. Organizimin e konferencave për shtyp të Kuvendit dhe organeve të tij;
c. Mirëmbajtjen, azhurnimin dhe publikimin e dokumenteve të organeve të Kuvendit në Ueb-faqe;
d. Lehtësimin e marrëdhënieve dhe komunikimit me media me qëllim të qasjes më të lehtë në informacionet brenda Kuvendit;
e. Informimin e Shoqërisë Civile dhe qytetarëve për aktivitetet e Kuvendit dhe organeve të tij;
f. Krijimin e formave efikase për informim dhe qasje të qytetarëve për punën e Kuvendit dhe organeve të tij;
g. Hartimin dhe publikimin e revistës, doracakëve dhe publikimeve të tjera;
h. Publikimin e agjendave të Kuvendit dhe organeve të tij përmes monitorëve.

 

Tel: 038 211 186, 038 200 10 900

Cel: 044 405 383

Email: [email protected]

 

Drejtoria për Media dhe Marrëdhënie me Publikun përbëhet nga:

a. Njësia për Media;
Koordinator i njësisë: Ismet Mahmuti

Tel: 038 211 233, 038 200 10 903

Cel: 044 123 809

Email: [email protected]

 

b. Njësia për Marrëdhënie me Publikun;

Koordinator i njësisë: Burim Etemaj

Tel: 038 211 236, 038 200 10 907

Cel: 045 223 263

Email: [email protected]