Kuvendi i Republikës së Kosovës

Prokurimi

Njoftime

e premte,13 Janar, 2023

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2023

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Raporte

e hënë,16 Janar, 2023

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2023

e mërkurë,19 Janar, 2022

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2022

e mërkurë,20 Janar, 2021

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2021

Kontrata

e enjte,16 Nëntor, 2023

Kontrata - DCN dhe AUDIO -VIDEO -101-23-10918-2-2-1 (KU101 23 035 221)

e premte,10 Nëntor, 2023

Kontrata - Furnizimi me bateri për UPS- 101-23-11191-1-3-6 (KU101 23 036 136)

e enjte,21 Shtator, 2023

Kontrata - Shërbime të transportit ajror - bileta - 101-23-8185-2-2-1 (KU101 23 034 221)

e martë,08 Gusht, 2023

Kontrata - CCTV dhe mbrojtja kundër zjarrit - 101-23-6067-2-2-1 (KU101 23 001 221)

e hënë,31 Korrik, 2023

B52 Njoftimi për nënshkrim - Mbishkrimi - 101-23-7741-1-4-7 (KU101 23 031 147)