Skupština Republike Kosova

Direkcija za medije i odnose s javnošću

Musli Krasniqi

Drejtor

Direkcija za medije i odnose s javnošću odgovorna je za:

a. Izradu i objavljivanje informacija, saopštenja za štampu i informacija u vezi sa aktivnostima Skupštine i njenih organa,
b. Organizovanje konferencija za štampu Skupštine i njenih organa,
c. Održavanje, ažuriranje i objavljivanje dokumenata organa Skupštine na Web-stranici,
d. Olakšavanje odnosa i komunikacije sa medijima, u cilju lakšeg pristupa informacijama unutar Skupštine,
e. Informisanje civilnog društva i građana o aktivnostima Skupštine i njenih organa,
f. Stvaranje efikasnih formi za informisanje i pristup građana za rad Skupštine i njenih organa,
g. Izradu i objavljivanje časopisa, priručnika i drugih publikacija,
h. Objavljivanje agendi Skupštine i njenih organa preko monitora.

2. Direkcija za medije i odnose s javnošću sastoji se od:
a. Jedinice za medije,
b. Jedinice za odnose s javnošću.

 

Tel: 038 211 186, 038 200 10 900

Cel: 044 405 383

Email: [email protected]