Skupština Republike Kosova

Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu, medije i regionalni razvoj 

22.04.2024

Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu, medije i regionalni razvoj, pod rukovodstvom predsednika Valon Ramadani, uspešno je završila zvaničnu posetu Evropskom parlamentu. 

Glavna tema koja je okupila predstavnike parlamenata i drugih institucija iz regiona i Evrope bila je podrška u obuci i borbi protiv dezinformacija, kao i mogućnost razmene najboljih iskustava među učesnicima. 

Zvanična studijska poseta nastala je kao rezultat Skupštine građana Kosova, održane u januaru ove godine, gde je 50 nasumično odabranih građana odražavalo raznolikost društva Kosova u pogledu starosti, pola, prebivališta i etničkog porekla, tokom dva intenzivna dana , izrazili su zabrinutost u vezi sa ovim pitanjem. Kao rezultat toga, ova skupština je izdala 30 preporuka, koje su podržali uključeni treneri kao i dotična komisija.

Dakle, nastavak Skupštine građana kao i rešavanje pitanja sa ove Skupštine, ali i izgradnja održivosti u borbi protiv dezinformacija; sredstva i strategije za borbu protiv dezinformacija, rad Evropskog parlamenta protiv manipulacije informacijama i podrška stabilnosti – rad Evropske službe za spoljne poslove (EEAS), kao i rad Evropske komisije protiv dezinformacija, bili su među ključnim tačkama ove posete, a koji su ocenjeni kao ključni momenat zbog činjenice da Komisija za medije radi i na zakonu za NKM.

Tokom boravka u EP, članovi navedene komisije vodili su sadržajne i veoma plodne diskusije u oblasti borbe protiv dezinformacija, kao jednog od oruđa hibridnog rata koji ugrožava demokratiju širom sveta, ali je podjednako garantovana saradnja između partnera iz EP.

Evropski parlament je pohvalio rešenost Kosova da doprinese očuvanju demokratije gde god da je ugrožena. 

U delegaciji su bili i poslanici, članovi komisije: 
 
Isak Shabani, Fidan Jilta, Nijazi Isaku, Fitim Haziri, Besim Muzaqi, Mergim Lushtaku i Agim Veliu.