Skupština Republike Kosova

Nabavka

Saopštenja

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

četvrtak,27 maj, 2021

Dosja e tenderit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Izveštaji

ponedeljak,15 januar, 2024

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2024

ponedeljak,16 januar, 2023

Konačno planiranje nabavke za 2023 godinu

sreda,19 januar, 2022

Konačno planiranje nabavke za 2022 godinu

Ugovori

utorak,14 maj, 2024

Kontrata & kushtet speciale & anekset e nderlidhura - 101-24-4341-2-2-5/C134

utorak,14 maj, 2024

KONTRATA & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDERLIDHURA

sreda,08 maj, 2024

Kontrata - Përzgjedhja e një eksperti të jashtëm - 101-24-2761-2-3-6 (KU101 24 010 236)

sreda,01 maj, 2024

Kontrata - AKZ - 101-24-2273-2-2-1 (KU101 24 001 221)

utorak,02 april, 2024

Kontrata - Furnizimi dhe montimi i ulluqeve - 101-24-1364-1-3-6 (KU101 24 011 136)