Skupština Republike Kosova

Nabavka

Saopštenja

petak,13 januar, 2023

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2023

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Izveštaji

ponedeljak,16 januar, 2023

Konačno planiranje nabavke za 2023 godinu

sreda,19 januar, 2022

Konačno planiranje nabavke za 2022 godinu

sreda,20 januar, 2021

Konačno planiranje nabavke za 2021 godinu

Ugovori

petak,12 maj, 2023

B52 Njoftimi për nënshkrim - Dhurata - APF - 101-23-4615-1-4-7 (KU101 23 027 147)

sreda,26 april, 2023

Kontrata - Shërbimet mbështetëse në Kuvend -101-23-624-2-1-1 (KU101 23 003 211)

četvrtak,27 april, 2023

KONTRATA - LOT 3 Furnizimi me material zdrukthëtarie - 101-23-1311-1-2-1 (KU101 23 009 121)

sreda,26 april, 2023

KONTRATA - LOT 2 Furnizimi me material sanitarie - 101-23-1311-1-2-1 (KU101 23 009 121)

četvrtak,06 april, 2023

B52 Njoftimi për nënshkrim të kontratës - Transkriptim - 101-23-1431-2-4-7 (KU101 23 010 247)