Skupština Republike Kosova

Predlozi zakona

Nacrti zakona

157 Predlozi zakona
Nacrt zakon br.08/L-268 o eksproprijaciji nepokretne imovine

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-267 o ličnoj karti

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-266 o civilnom statusu

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-265 o registru stvarnih vlasnika

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-264 o mladima

Predlagač: Vlada

Zakoni

Zakoni

323 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-248
Zakon br.08/L-248 o izmeni i dopuni zakona br. 04/L-131 o penzijskim šemama finansiranim od države
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-235
Zakon br.08/L-235 o izmenama i dopunama zakona br.08/L-193 o budžetskim izdvajanjima za Budžet Republike Kosovo za 2023 godinu izmenjen i dopunjen zakonom br.08/L-213
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-228
Zakon br.08/L-228 o opštim izborima u Republici Kosova
-

Predlagač: 6+ poslanika

Pregledaj Zakon
08/L-232
Zakon br.08/L-232 o pristupanje Sporazuma o statusu i funksijama Međunarodne Komisije za Nestala Lica
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-231
Zakon br.08/L-231 o ratifikaciji Sporazuma između Republike Kosova i Republike Slovenije za uzajamnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon