Skupština Republike Kosovo

Predlozi zakona

Nacrti zakona

164 Predlozi zakona
Nacrt zakon br.08/L-150 o ratifikaciji Traktata o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Republike Kosova i Švajcarske Konfederacije

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-148 o ratifikaciji -finansijski okvirni sporazum o partnerstvu između Republika Kosova i Evropske Komisije o specifičnim aranžmanima za sprovođenje finansijske pomoći unije Kosovu u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III)

Predlagač: Vlada

Nactr zakon br.08/L-144 o zdravstvu

Predlagač: 6+ poslanika

Nacrt zakon br.08/L-146 o sprovođenju ciljanih međunarodnih finansijskih sankcija

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-145 o integrisanoj sprečavanju i kontroli zagađivanja

Predlagač: Vlada

Zakoni

Zakoni

196 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-140
Zakon br.08/L-140 o ratifikaciji Sporazuma o zajmu između Republike Kosovo i Evropske Banke za Obnovu i Razvoj za razvojni projekat otpadnih voda za Mitrovicu
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-139
Zakon br.08/L-139 o ratifikaciji Sporazuma o zajmu između Republike Kosovo i Evropske Banke za Investicije za razvojni projekat postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za Mitrovicu
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-128
Zakon br.08/L-128 o izmenama i dopunama zakona br.06/L-114 o javnim službenicima
_

Predlagač: Parlamentarna grupa

Pregledaj Zakon
08/L-130
Zakon br.08/L-130 o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Kosova i Saveta Ministara Republike Albanije o uzajamnoj pravnoj pomoći civilnim i trgovinskim pitanjima
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-127
Zakon br.08/L-127 o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Kosovo i Saveta Ministara Republike Albanije o primeni međusobnih olakšica u carinskim postupcima i / ili kontrole ulaska / izlaska roba
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon