Skupština Republike Kosovo

Predlozi zakona

Nacrti zakona

129 Predlozi zakona
Nacrt zakon br.08/L-051 o izmenama i dopunama zakona br.2004/38 o pravima i odgovornostima stanovnika Kosova u zdravstvenom sistemu

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-050 o izmenama i dopunama zakona br.2003/22 o Sanitarnom Inspektoratu Kosova

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-049 o izmenama i dopunama zakona br.02/L-38 o Inspektoratu zdravstva

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-048 o izmenama i dopunama zakona br.02/L-78 o javnom zdravstvu

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-047 o izmenama i dopunama zakona br.04/L-190 o medicinskim proizvodima i opremi

Predlagač: Vlada

Zakoni

Zakoni

133 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-024
Zakon br.08/L-024 o ratifikaciju za amandament br.1 sporazuma povezanog između Vlade Republike Kosovo i Vlade Mađarske u vezi sa okvirnim programom finansijske saradnje
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-019
Zakon br.08/L-019 za amandman 02 Bilateralnog Sporazuma između Vlade Republike Kosovo i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga za projekat saradnje za razvoj “KSV/017: Program za zdrastveno podržavanje (II deo)”
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-016
Zakon br.08/L-016 o izmenama i dopunama Zakona br,07/L-041 o dodeljivanju budžeta za Budžet Republike Kosova za 2021 godinu
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-014
Zakon br.08/L-014 o ratifikaciji Finansijskog Sporazuma za IPA 2020 između Republike Kosovo i Evropske Unije
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-009
Zakon br.08/L-009 o ratifikaciji amandamentiranja br. 1 Okvirnog sporazuma o kreditu od 14 avgusta 2020 godine, između Republike Kosovo, zastupljenu od Ministarstva finansija, rada i transfera i Razvojne Banke Saveta Evrope (CEB) za finansiranje projekta „Hitni odgovor na COVID 19“
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon