Assembly of the Republic of Kosova

Procurement

Announcements

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Thursday,27 May, 2021

Dosja e tenderit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Reports

Monday,16 January, 2023

Final Procurement Planning for 2023

Wednesday,19 January, 2022

Final Procurement Planning for 2022

Wednesday,20 January, 2021

Final Procurement Planning for 2021

Contracts

Wednesday,03 August, 2022

B52 Njoftim për nënshkrim të kontratës - Mbajtëse të biçikletave - 101-22-7204-1-4-7 (KU101 22 026 147)

Tuesday,06 December, 2022

B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës - Gomat - KU101 22 045 247

Monday,05 December, 2022

Web Faqja e Kuvendit - 101-22-13278-2-3-5 (KU101 22 044 235)

Tuesday,29 November, 2022

Furnizimi me bateri - 101-22-13122-1-3-5 (KU101 22 043 135)

Monday,21 November, 2022

Kontrata - Mirëmbajtja mujore, riparimi i liftave - 101-22-8695-2-2-1 (KU101 22 015 221)