Assembly of the Republic of Kosova

Procurement

Announcements

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Thursday,27 May, 2021

Dosja e tenderit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Reports

Monday,15 January, 2024

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2024

Monday,16 January, 2023

Final Procurement Planning for 2023

Wednesday,19 January, 2022

Final Procurement Planning for 2022

Contracts

Tuesday,02 April, 2024

Kontrata - Furnizimi dhe montimi i ulluqeve - 101-24-1364-1-3-6 (KU101 24 011 136)

Thursday,04 April, 2024

B52 Njoftimi për nënshkrim - Material për Konferencën e AP të SEECP - 101-24-3113-1-4-7 (KU101 24 017 147)

Monday,04 March, 2024

B52 Njoftimi për nënshkrim - Furnizimi me pano - 101-24-1770-1-4-7 (KU101 24 013 147)

Friday,01 March, 2024

B06 Njoftim për Konkursin e Projektimit - Logoja e Kuvendit - 101-24-1314-4-2-3

Thursday,11 January, 2024

Kontrata - Servisimi i automjeteve - Lot IV - 101-23-10766-2-2-1