Assembly of the Republic of Kosova

Procurement

Announcements

Friday,13 January, 2023

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2023

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Reports

Monday,16 January, 2023

Final Procurement Planning for 2023

Wednesday,19 January, 2022

Final Procurement Planning for 2022

Wednesday,20 January, 2021

Final Procurement Planning for 2021

Contracts

Thursday,16 November, 2023

Kontrata - DCN dhe AUDIO -VIDEO -101-23-10918-2-2-1 (KU101 23 035 221)

Friday,10 November, 2023

Kontrata - Furnizimi me bateri për UPS- 101-23-11191-1-3-6 (KU101 23 036...

Thursday,21 September, 2023

Kontrata - Shërbime të transportit ajror - bileta - 101-23-8185-2-2-1 (KU101 23 034 221)

Tuesday,08 August, 2023

Kontrata - CCTV dhe mbrojtja kundër zjarrit - 101-23-6067-2-2-1 (KU101 23 001 221)

Monday,31 July, 2023

B52 Njoftimi për nënshkrim - Mbishkrimi - 101-23-7741-1-4-7 (KU101 23 031 147)