Assembly of the Republic of Kosova

Procurement

Announcements

Friday,13 January, 2023

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2023

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Reports

Monday,16 January, 2023

Final Procurement Planning for 2023

Wednesday,19 January, 2022

Final Procurement Planning for 2022

Wednesday,20 January, 2021

Final Procurement Planning for 2021

Contracts

Friday,12 May, 2023

B52 Njoftimi për nënshkrim - Dhurata - APF - 101-23-4615-1-4-7 (KU101 23 027 147)

Wednesday,26 April, 2023

Kontrata - Shërbimet mbështetëse në Kuvend -101-23-624-2-1-1 (KU101 23 003 211)

Thursday,27 April, 2023

KONTRATA - LOT 3 Furnizimi me material zdrukthëtarie - 101-23-1311-1-2-1 (KU101 23 009 121)

Wednesday,26 April, 2023

KONTRATA - LOT 2 Furnizimi me material sanitarie - 101-23-1311-1-2-1 (KU101 23 009 121)

Thursday,06 April, 2023

B52 Njoftimi për nënshkrim të kontratës - Transkriptim - 101-23-1431-2-4-7 (KU101 23 010 247)