Skupština Republike Kosova

Zakon br.08/L-195 o ratifikaciji Sporazuma između Ministarstva Odbrane Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Severne Irske i Ministarstva Odbrane, u ime Vlade Republike Kosova u vezi sa priključivanjem osoblja Kosovskih Bezbednosnih Snaga u pešadijsku četu Roulement na Folklandskim Ostrvima

23.11.2022
Predlagač: Vlada
24.11.2022
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Usvojen
24.11.2022
Usvajanje zakona u Skupštini
25.11.2022
Proglašenje zakona