Skupština Republike Kosova

Fadil Nura

STRANKA:Demokratska stranka Kosova (PDK)

POSLANIČKA GRUPA: Demokratska Partija Kosova (PDK)

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 04.03.1979;

Mesto rođenja: Preloc - SKENDERAJ;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Diplomirani pravnik - Master pravnih nauka;

Jezici osim maternjeg: Njemački, Engleski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Direktor sektora Administracije, osoblja, Direktor Uprave za geodeziju, Zamenik gradonačelnika - vršilac dužnosti gradonačelnika opštine Skenderaj, Zamenik ministra pravde, Poslanik u VII sazivu;

DEKLARIMI I PASURISË

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!