Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

Utorak, 21.11.2017 11:00 u sali N204

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 7.11.2017;
3. Sastanak Komisije sa članove Saveta Kosova za Kulturno Nasleđe;
4. Razno.

 

Zapisnik