Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtëpërdrejtë

Seanca plenare: 27.02.2024

Seancat e kaluara