Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtëpërdrejtë

Seanca plenare: 18.05.2021

Seancat e kaluara