Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtëpërdrejtë

Seanca plenare: 26.03.2023

Seancat e kaluara