Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtëpërdrejtë

Seanca plenare: 23.01.2022

Seancat e kaluara