Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtëpërdrejtë

Seanca plenare: 28.07.2021

Seancat e kaluara