Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtëpërdrejtë

Seanca plenare: 21.05.2022

Seancat e kaluara