Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtëpërdrejtë

Seanca plenare: 15.08.2022

Seancat e kaluara