Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtëpërdrejtë

Seanca plenare: 16.10.2021

Seancat e kaluara