Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtëpërdrejtë

Seanca plenare: 07.12.2022

Seancat e kaluara