Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtëpërdrejtë

Seanca plenare: 03.10.2023

Seancat e kaluara