Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtëpërdrejtë

Seanca plenare: 05.03.2021

Seancat e kaluara