Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

01:04 12 Gusht 2020

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Rendi ditës


1. Shqyrtimi i propozimit të deputetit Haxhi Avdyli, mbështetur edhe nga 41 deputetë tjerë nënshkrues, për formimin e Komisionit Hetimor Parlamentar mbi procesin e licencimit, operimit, mbikëqyrjes dhe aplikimit për lejet të hidrocentraleve në Republikën e Kosovës,

2. Njoftimi lidhur me kryesimin e Kosovës me Asamblenë Parlamentare të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore,

3. Çështjet vijuese.

02:00 4 Gusht 2020

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Rendi i ditës


1. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,
2. Pikat e papërfunduara nga seanca plenare e mbajtur më 13, 14 dhe 23 korrik 2020,
3. Pikat e papërfunduara nga seanca plenare e mbajtur më 23 dhe 24 korrik 2020,
4. Përgatitjet për seancën plenare të radhës,
5. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave.