Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

02:00 28 Shkurt 2020

Mbledhja e Kryesisë

Rendi i ditës

1.    Kërkesa e 41 deputetëve  për thirrjen e seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit, 

2.    Të ndryshme.
 

11:00 18 Shkurt 2020

Mbledhja e Kryesisë

Rendi i ditës

1.    Propozimi për formimin e grupeve të miqësisë,
2.    Propozimi i  anëtarëve në delegacione për përfaqësim të Kuvendit më organizata ndërkombëtare,

3.    Shqyrtimi i kërkesave.