Komisija za prava, interese zajednica i povratak

 • Utorak, 18.09.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica komisije od 11.07 i 31.07.2018 godine;
3. Usvajanje izveštaja o radu komisije za prolećno zasedanje 2018.godinu;
4. Razmatranje plana rada komisije za jesenje zasedanje 2018.godine;
5. Razno.

 

 • Utorak, 31.07.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice komisije održanog 20.06.2018 i 4.07.2018 god;
3. Razmatranje N/zakona br.06/L-058 o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-036 o službenim statistikama Republike Kosova, sa amandmanima Komisije za javnu upravu, lokalnu samupravu i medije;
4. Razno.

 

 • Petak, 27.07.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izveštavanje Ministra Ministrstva unutrašnjih poslova, g.Bejtush Gashi na temu:
Objavljivanje konkursa Policije Kosova i zastupljenost zajednica.

3. Usvajanje zapisnika sa sednice komisije održanog 20.06.2018 god;
4. Razmatranje N/zakona br.06/L-058 o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-036 o službenim statistikama Republike Kosova, sa amandmanima Komisije za javnu upravu, lokalnu samupravu i medije;
5. Razno.

 

 • Sreda, 11.07.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje N/zakona br.06/L-035 o hidrometeorološkoj delatnosti sa amandmanima Funkcionalne komisije za poljuprivredu, šumarstvo, životnu sredinu i prostorno planiranje;
3. Razmatranje N/zakona br.06/L-059 o memorijalnom kompleksu ,, Adem Jashari'' u Prekaze sa amandmanima Funkcionalne komisije za poljuprivredu, šumarstvo, životnu sredinu i prostorno planiranje;
4. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-049 o naučnoj inovaciji i transferu znanja i tehnologije sa amdanmanima funksionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo;
5. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-022 o socijalnim produzečima sa amdanmanima funksionalne komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje;
6. Preispitivanje Plana rada za 2018 godinu.
7. Razno.

 

 • Sreda, 04.07.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacrtu-Poslovnika Skupštine Kosova, sa amandmanima Komisije za zakonodavstvo, mandate, inmunitete, Poslovnika Skupštine i nadgledanje Kosovske agencije protiv korupcije;
3. Razmatranje N/zakona br.06/L-066 o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-064 o vozačkoj dozvoli sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja;
4. Razmatranje N/zakona br.06/L-067 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-063 o železnicama Kosova, sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja;
5. Razmatranje N/zakona br. 06/L-068 o izmenama i dopunama Zakona br.2003/11 o putevima, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-120 sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja;
6. Razmatranje N/zakona br. 06/L-069 o izmenama i dopunama Zakona br. 05/L-088 o pravilima drumskog saobraćaja sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja;

7. Razmatranje N/zakona br.06/L-070 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-179 o drumskom prevozu sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja;
8. Razmatranje N/zakona br. 06/L-071 o izmeni i dopuni Zakona br.04/L-183 o drumskom prevozu opasnih materija sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja;
9. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 04.07.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 20.06.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 05.06.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 22.05.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 14.05.2018 11:00
   

Kontakt

 
Natasha Prica Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozicija: Visoka zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 619; 044 222 285