Da biste saèuvali fotografiju kliknite na "save image as "na desni klik

Download

Visoke rezolucije Niska rezolucija
Agjenda e Kryetarit të Kuvendit të Kosovës, për ditën e enjte, 20 shtator 2018

Filter prema datumu

          

Tip sastanak

 • Sreda, 19.09.2018 22:13

  Predsedništvo Skupštine

 • Sreda, 19.09.2018 16:50

  Predsedništvo Skupštine

 • Sreda, 19.09.2018 16:30

  Predsedništvo Skupštine

 • Sreda, 19.09.2018 16:29

  Predsedništvo Skupštine

 • Sreda, 19.09.2018 12:02

  Predsedništvo Skupštine

 • Utorak, 18.09.2018 11:00

  Predsedništvo Skupštine