Assembly Meetings Calendar

Mbledhja e komisionit

Thursday, 22.03.2012 10:00 in room C 203

Agenda

1. Approval of the agenda ;
2. Approval of the minutes from the previous meeting dt. 21.3.2012 ;
3. Rewiev the Draft Law on vilage Hoça e Madhe,
4. Others.

 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com