Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2016

Data e shpërndarjes:
04.07.2016