Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për mbikëqyrjen elektronike të personave të cilëve u kufizohet lëvizja me vendim të Gjykatës ose të Panelit për lirim me kusht

Data e shpërndarjes:
05.01.2015