Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për parandalimin dhe luftimin e trafikimit me njerëz dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit

Data e shpërndarjes:
12.07.2013