Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 04-L-116 për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë

Data e shpërndarjes:
08.04.2013