Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për dhomën e posaçme të gjykatës supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit

Data e shpërndarjes:
21.07.2011