Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për përdorimin dhe mbrojtjen e emblemës të Kryqit të Kuq, emblemave tjera dalluese dhe sinjaleve 2009/03/180