Transkriptet

  Seancë Plenare

  E Premte, 30.12.2016 18:30
  R e n d i  i  d i t ë s


  1. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-261 për veteranët e luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës

  ProcesverbaliTranskripti

  Votimi elektronik

  pika 1
  pika 1