Transkriptet

  Seancë Plenare

  E Premte, 23.12.2016 11:00
  R e n d i  i  d i t ë s


  1. Adresimi i Presidentit të Republikës së Kosovës, Shkëlqesia e Tij, zoti Hashim Thaçi,
  deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës

  Transkripti
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com