Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Kryesisë

Kryesia e Kuvendit

E Premte, 16.02.2018 18:00 në sallën C 301

Rendi i ditës

 

1. Shqyrtimi i kërkesës për mbajtje të seancës së jashtëzaknshme, me këtë rend dite:

· Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes për Kufirin Shtetëror në mes të Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi

 

Procesverbali