Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Ali Berisha

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

    Grupi parlamentar

  • AAK

Të dhëna personale

  • I lindur më 09.09.1962
  • I martuar ( baba i 3 fëmijëve )

Arsimimi

  • Fakulteti I mjekësisë. Specialist i mjekësisë Interne

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Drejtor regjional i shendetësisë - Pejë.


  • Kryetar i Komunës së Pejës

Adresa

  • Pejë

Telefoni

  • 044 509 998