Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Fadil Beka

Fadil Beka

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • PDK

Partia

 • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

Të dhëna personale

 • I lindur më 01.07.1962
 • I martuar

Arsimimi

 • Fakulteti i Mjekësisë në Prishtinë
 • Specializim i kirurgjisë së përgjithshme (1994-1997) Tiranë
 • Magjistër i shkencave të Mjekësisë 2005, Prishtinë

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Zëvendësministër i shëndetësisë ( QPK )
  Shef i repartit të kirurgjisë, drejtor i klinikes së Kirurgjisë, Prishtinë.
  Drejtor ekzekutiv i ÇKUK-së,
  Mjek në shtepin e shëndetit mendor 1990-94
  Shef i sektorit të shëndetësisë të UÇK-së
  Shef i spitalit të parë ushtarak në Likofc, Z.O e Drenicës

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • serbo-kroate, anglisht (jo mirë)

Adresa

 • Prishtinë

Telefoni

 • 044 444 140