Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
  •  Kryetare

    Grupi:

  • Zëvendëskryetare e parë

    Grupi:

  • Zëvendëskryetare e dytë

    Grupi:

Anëtarët Grupi

Kontaktet

 
Nur Çeku Pozita: Kordinator i Komisionit Email-i: [email protected] Telefoni: 038/211-324 ext. 10 603
 
 
Haxhi Xhemajli Pozita: Zyrtar i larte i fushes/analist Email-i: [email protected] Telefoni: 038 211 365 ext. 10 614