• E Hënë, 23.04.2012 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës ;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 17.4.2012,
3. Shqyrtimi i Projektligjit për Agjencinë e Kosovës për mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguria Bërthamore,
4. Shqyrtimi i emërimit të ekspertëve për Projektligjet në procedurë,
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 17.04.2012 10:00
 • Dëgjim publik Salla: Anex-I
 •  

Rendi i ditës

1. Shqyrtimi i Projektligjit për Ndërtimin,
2. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 11.04.2012 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës ;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 2 dhe 5.4.2012,
3. Shqyrtimi i Projektligjit për Agjencinë e Kosovës për mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguria Bërthamore,
4. Të ndryshme.

Procesverbali
 • E Enjte, 05.04.2012 09:30
 • Mbledhja e komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës ;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 2.4.2012,
3. Shqyrtimi i Projektligjit për ndërtim, në parim.
4. Të ndryshme.

Procesverbali
 • E Hënë, 02.04.2012 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës ;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 26.3.2012,
3. Shqyrtimi i Projektligjit për Mbeturina,
4. Shqyrtimi i Projektligjit për Agjencinë e Kosovës për mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguria Bërthamore,
5. Shqyrtimi i raportit vjetor nga ZRRUM,
6. Shqyrtimi i dy Projektligjeve në parim, për ndërtim dhe për pasurimin e miellit,
7. Të ndryshme.

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 • Kryetare

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e parë

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e dytë

  Grupi:

Anëtarët Grupi

Kontaktet

 
Bajram Badivuku Pozita: Koordinator i Komisionit Email-i: [email protected] Telefoni: 038/211 184
 
 
Ylber Sherifi Pozita: Zyrtar i Lartë i Fushës/Analist Email-i: [email protected] Telefoni: 038/ 213 664