Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtëpërdrejtë

Seanca plenare: 28.11.2020

Seancat e kaluara