Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtëpërdrejtë

Seanca plenare: 11.07.2020

Seancat e kaluara