Assembly of the Republic of Kosova

Fikrim Damka

Party:KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI (KDTP)

Përkatësia etnike: 

Ditëlindja: 

Vendlindja: 

Statusi civil: 

Arsimimi: 

Gjuhë tjetër përveç amtares: 

Aktivitete dhe funksione paraprake apo të tanishme: 

DEKLARIMI I PASURISË

Questions addressed to the MP

Questions which are not clearly worded and are outside the scope of the Assembly shall not be published.

Your question has been sent.

Thank you!