Assembly of the Republic of Kosovo

Fikrim Damka

Party:KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI (KDTP)

Përkatësia etnike: 

Ditëlindja: 

Vendlindja: 

Statusi civil: 

Arsimimi: 

Gjuhë tjetër përveç amtares: 

Aktivitete dhe funksione paraprake apo të tanishme: 

Questions addressed to the MP

Questions which are not clearly worded and are outside the scope of the Assembly shall not be published.

Your question has been sent.

Thank you!