Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për Ekonomi, Punësim, Tregti, Industri, Ndërmarrësi dhe Investime Strategjike

Komisioni, në kuadër të fushëveprimit dhe të përgjegjësive, i shqyrton të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me fushën e energjisë, minierave, sektorit postar, telekomunikacionit, teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, ekonomisë dixhitale, tregtisë, industrisë, turizmit, mbrojtjes së konsumatorit, naftës, mallrave strategjike, zonave ekonomike, pronësisë industriale, ndërmarrësisë, marrëdhënies së punës, punësimit, sigurisë dhe shëndetit në punë, dialogut social, sektorit privat, investimeve të huaja dhe investimeve strategjike, si dhe monitorimin e ndërmarrjeve publike.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

e martë, 01:00 19 Maj 2020
Salla N303

Mbledhja e komisionit

Procesverbali

Të pranishëm: Endrit Shala, kryetar, Doruntinë Maloku - Kastrati, nënkryetare e parë, Zoran Mojsiloviç, nënkryetar i dytë, Mimoza Kusari - Lila, Hekuran Murati, Elbert Krasniqi,Valentina Bunjaku-Rexhepi,Ferat Shala,Memli Krasniqi, Pal Lekaj dhe Adem Hoxha, anëtarë. Stafi mbështetës i komisionit: Armend Ademaj, Muhamet Morina dhe Besim Haliti.

Munguan:

Të ftuar: Arbër Prenaj - OSBE; Dardan Abazi – INDEP; Learta Hollaj, këshilltare e Kryetares së Kuvendit të Kosovës; Fidan Kalaja GP LVV.

Rendi i ditës
e martë, 11:00 03 Mars 2020
Salla N10

Mbledhja e komisionit

Procesverbali

Të pranishëm: Endrit Shala, kryetar, Doruntinë Maloku-Kastrati, nënkryetare e parë, Zoran Mojsiloviç, nënkryetar i dytë, Mimoza Kusari-Lila, Hekuran Murati, Elbert Krasniqi, Valentina Bunjaku-Rexhepi dhe Ferat Shala, anëtarë. Stafi mbështetës i komisionit: Muhamet Morina, Besim Haliti dhe Veton Raci.

Munguan: Munguan: Memli Krasniqi, Pal Lekaj dhe Adem Hoxha, anëtarë.

Të ftuar: Të ftuar: z. Arsim Janova, u.d. kryesues i Bordit të ZRRE-së. Pjesëmarrës të tjerë: Besim Sejfijaj, Selman Hoti, Izet Rashiti, Petrit Pepaj, Ymer Fejzullahu, dhe Adelina Bajrami – ZRRE; Arbër Prenaj dhe Anila Kadiu - OSBE; Albulena Avdiu– Ekonomia sot, Halide Rexhepi – Ekonomia Online dhe Doruntinë Kastrati – BIRN.

Rendi i ditës

Përbërja e komisionit

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)

FUSHËVEPRIMTARIA

Fushëveprimi i këtij Komisioni përfshin: 

  • Shqyrtimin e projektligjeve të fushëveprimit të tij;
  • Konceptimin e strategjisë së përgjithshme për zhvillimin e veprimtarive ekonomike ndërmjet Kosovës dhe shteteve të tjera, duke i bërë rekomandime Kuvendit dhe ministrisë përkatëse etj.;
  • Krijimin e infrastrukturës ligjore e të ambientit më të sigurt për investime, për marrëveshje tregtare, për koncesione në infrastrukturë, energjetikë, resurse minerale dhe që lidhen me zhvillimin e këtyre degëve ekonomike. 
  • Angazhimin për përcaktimin dhe përcjelljen e zbatimit të politikave të përgjithshme në fushën e ekonomisë, punësimit, tregtisë, industrisë, energjetikës;
  • Shqyrtimin e projektbuxhetit dhe rishikimin e buxhetit të ministrisë së resorit përkatës dhe i rekomandon Komisionit për Buxhet, shqyrtimin dhe miratimin e tij në Kuvend, duke i përfshirë edhe amendamentet;
  • Mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve të fushëveprimit të tij;
  • Mbikëqyrjen e punës së agjencive të pavarura dhe rregullatorëve të themeluara nga Kuvendi;
  • Shqyrtimin e çështjeve të tjera të përcaktuara me këtë Rregullore dhe të çështjeve, të cilat me vendim të veçantë të Kuvendit i barten këtij Komisioni; 

Në ushtrimin e funksioneve, Komisioni bashkëpunon me ministrinë e resorit përkatës dhe me të gjitha ministritë e tjera, nga të cilat mund të kërkojë të dhëna konkrete, duke përfshirë këtu edhe raportet e drejtpërdrejta të ministrave ose të personave të tjerë përgjegjës, kur kjo kërkohet nga Komisioni.