Skupština Republike Kosovo

Sa sednice Komisije za spoljne poslove i dijasporu

15.07.2020

Članovi Komisije za spoljne poslove i dijasporu, na čelu sa Time Kadrijaj, predsednica, sastali su se danas da razmotre pismo komisije upućeno komisiji za spoljnu politiku parlamenta država članica EU.

Na predlog predsednice Kadrijaj i uz saglasnost prisutnih članova, ovo pismo proslediće se  Departmanu spoljnih poslova, kako bi se dalje prosledilo zemljama Evropske unije.  Putem ovog pisma traži se podrška država članica EU, u liberalizaciji viza za Kosovo.

Članovi komisije takođe su se složili da pozovu ministarku spoljnih poslova i dijaspore, Meliza Haradinaj da podnese izveštaj  na sledećim sednicama.

 

http://www.kuvendikosoves.org/Uploads/Data/Files/6/SR-lettertoheadsoftheEUFAC15.07.202_5dNhtxBtMJ.docx