Skupština Republike Kosova

Ustav – zaštita životne sredine

09.04.2024

Ustav – zaštita životne sredine

Ustav Kosova obezbeđuje prava u vezi sa životnom sredinom, kao što je pravo na zdravu životnu sredinu. Ova prava se mogu tumačiti i sprovoditi kroz nacionalno zakonodavstvo i zakonske mehanizme. 

Kosovo ima zakone i propise koji imaju za cilj zaštitu životne sredine. Ovi zakoni pokrivaju različite aspekte kao što su: kvalitet vazduha, kvalitet vode, upravljanje otpadom, očuvanje bio diverziteta i procene uticaja na životnu sredinu za razvojne projekte. 

Kao građanin Kosova, imate pravo da dobijete informacije o životnoj sredini koje pružaju javne institucije. Ovo uključuje informacije o ekološkim politikama, planovima, programima i aktivnostima, kao i podatke o nivoima zagađenja i rizicima po životnu sredinu.

Kompletna brošura.

Srećan Dan ustava!