Skupština Republike Kosova

Sednica Komisije za evropske integracije

13.06.2024

Komisija za evropske integracije, pod rukovodstvom predsednice Rrezarta Krasniqi, održala je danas redovnu sednicu na kojem je prvi potpredsednik Vlade za evropske integracije, razvoj i dijalog Besnik Bislimi izveštavao o Nacionalnom programu za evropske integracije (NPEI) 2024-2028.

Zamenik premijera Bislimi je tokom svog izlaganja najavio da je primenjivost ERA2 72%, što je, prema njegovim rečima, proizvod velikog angažmana Vlade za implementaciju i usklađivanje sa zakonodavstvom EU-a. U odnosu na ERA1, koja je imala postotak od 45%, dodao je Bislimi, to ukazuje na 60% više ispunjenja obaveza i ciljeva predviđenih za ERA2.

Između ostalog, pomenuo je i budžet koji je EU izdvojila za zemlje zapadnog Balkana u iznosu od 6 milijardi evra, odnosno 5,4 milijarde evra, za četiri godine, uzimajući u obzir dva glavna kriterijuma, a to su broj stanovnika i prihod po glavi stanovnika za svaku od šest zemalja zapadnog Balkana. Potpredsednik Vlade je rekao da na osnovu ove raspodele Republika Kosovo ima pravo na 882 miliona evra od ukupnog budžeta, koji će biti podeljen na pola na budžetsku podršku Kosova, a druga polovina na investicione projekte u okviru za zapadni Balkan.

Zatim je usledila debata, u kom slučaju su članovi komisije postavljali pitanja i davali preporuke, dajući komentare o merama koje je EU nametnula Republici Kosovo, čime je, kako je rečeno, indirektno uticala na imidž Kosova i slanja pogrešnih signala investitorima iz EU. U tom pravcu detaljna objašnjenja dao je potpredsednik Vlade, dok je u cilju dužeg i sadržajnijeg razgovora dogovoreno održavanje sledeće sednice, uzimajući u obzir današnji dnevni red Vlade.