Skupština Republike Kosova

Sednica Komisije za budžet, rad i transfere

13.03.2023

Komisija za budžet, rad i transfere je na današnjoj sednici, kojom je predsedavao predsednik Armend Muja, razmatrala izveštaje funkcionalnih komisija za nekoliko nacrta zakona.

Tako je komisija razmotrila i podržala izveštaj sa amandmanima funkcionalne komisije na Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona koji se odnose na racionalizaciju i uspostavljanje linija odgovornosti izvršnih agencija, izveštaj sa amandmanima funkcionalne komisije na Nacrt zakona o ciljanim sankcijama protiv stranih kršitelja ljudskih prava, izveštaj sa amandmanima funkcionalne komisije na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o energiji, izveštaj sa amandmanima funkcionalne komisije za Nacrt zakona o Kosovskoj agenciji za akreditaciju, kao i za Nacrt zakona o državnom tužiocu.

Komisija je na današnjoj sednici usvojila i plan rada Tela za razmatranje nabavki za 2023. godinu.