Skupština Republike Kosova

Sa zajedničke sednice Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, žrtve seksualnog nasilja rata, za nestala lica i peticije i Komisije za Zdravstvo i Socijalno staranje

26.02.2024

Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, žrtve seksualnog nasilja rata, za nestala lica i peticije, i Komisije za Zdravstvo i Socijalno staranje koju su zajedno predsedavale Duda Balje, i Fatmire Kolčaku obe predsednice Komisija, održala su svoja zajedničku redovnu sednicu.

    Na pomenutoj sednici pored članova Komisije, učestvovali su i predstavnici ministrastva Zdravlja na ćelu sa ministrom g. Arben Vitijom, predstavnici Univerzitetskog kliničkog centra Kosova, na ćelu sa generalnim direktorom g. Elvir Azizijem kao i predstavnici Institucija Narodnog advokata Kosova, na čelu sa Ombuspersonom, g. Naim Ćelajem.

    Članovi obe gore napomenute Komisije su na dnevnom redu imali sastanak sa predstavnicima centralnih javnih zdravstvenih ustanova i narodnom advokatom u cilju informisanja o smrti četvorogodišnje devojčice iz Djakovice.

    U nastavku ove zajedničke sednice gotovo svi predstavnici gore pomenutih javnih zdravstvenih ustanova kao i Narodni advokat Kosova su napomenuli da bi bilo dobro da se što pre kao Zdravstveni inspektoriat, Policija, UKCK i regionalni zdravstveni centar Djakovice izadju sa zvaničnim Izveštajima ne bi li se do kraja i na naj profesionalni način došlo do istine u vezi ovog tragičnog slučaja.

U nastavku gore pomenute zajedničke sednice članovi obe dve Komisije su gore navedenim gostima postavili mnogobrojna pitanja, i koje su oni i iscrpno i odgovorili.