Skupština Republike Kosova

Sa sednice Komisije za zakonodavstvo...

19.09.2023

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadzor Agencije za borbu protiv korupcije održala je redovnu sednicu, kojom je predsedavao Adnan Rustemi predsednik.

Na ovoj sednici usvojen je Izveštaj o radu Komisije za prolećno zasedanje za 2023. godinu, a nakon diskusija odloženo je za narednu sednicu usvajanje Plana rada za jesenje zasedanje 2023. godine. 

Zatim je Komisija usvojila presudu Ustavnog suda Republike Kosovo za predmet KO207/22, koja se odnosi na ocenu predloženog ustavnog amandmana br. 27, predložen od strane Vlade Republike Kosovo, koji će se proslediti na usvajanje na jednoj od narednih plenarnih sednica.

Takođe, na ovoj sednici je usvojen dopunski izveštaj Funkcionalne komisije za Nacrt zakona br. 08-L-211 o vinu, kao i formirana je Radna grupa za nadzor nad sprovođenjem Građanskog zakona protiv klevete i uvreda br. 02/L-65.