Skupština Republike Kosova

Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

16.05.2024

Na današnjoj sednici Komisije za prava i interese zajednica i povratak, kojom je predsedavao gospodin Hudajet Huseni, prvi zamenik predsednika Komisije, razmatrana su sedam Nacrta zakona, i to razmatranje Nacrta zakona br. 08/L-225 za Bezbednosnu i odbrambenu obaveštajnu agenciju sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za pitanja bezbednosti i odbrane, razmatranje Nacrta zakona br. 08/L-261 za zaštitu od požara sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za pitanja bezbednosti i odbrane, razmatranje Nacrta zakona br. 08/L-267 za ličnu kartu sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za pitanja bezbednosti i odbrane, razmatranje Nacrta zakona br. 08/L-274 za usluge privatnog obezbeđenja sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za pitanja bezbednosti i odbrane, razmatranje Nacrta zakona br. 08/L-256 o stečaju sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za zakonodavstvo, Mandate, Imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv Korupcije, razmatranje Nacrta zakona br. 08/241 o strateškoj proceni uticaja životne sredine kao i razmatranje Nacrta zakona br. 08-L-265 o registru vlasnika korisnika.

U nastavku sednice članovi Komisije su razmatrali gore navedene Nacrte zakona i sa većinom glasova su je i usvojili.