Skupština Republike Kosova

Sa sednice Komisije za evropske integracije

19.04.2024

Komisija za evropske integracije, kojom je predsedavala predsednica Rezarta Krasniqi, održala je danas redovnu sednicu na kojoj je izvestila Rozeta Hajdari, ministarka Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine.

Današnji izveštaj ministarke Hajdari, sačinjen je na poziv komisije, a imalo je za cilj da informiše o učinku i ispunjenju ciljeva u vezi sa evropskim integracijama naše zemlje.

U svom izveštaju ovom prilikom, ministarka Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine Rozeta Hajdari, je rekla: „Glavna misija Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine je unapređenje poslovnog okruženja i razvoj konkurentnosti, razvoj industrije, preduzetništva i trgovine. Nacionalni plan za evropske integracije (NPEI) i Agenda za evropske reforme (AER) su dva osnovna dokumenta na kojima Vlada daje prioritet aktivnostima i ciljevima Vlade Republike Kosova”.

U okviru toga, nastavila je ona, ispunili smo mnoge obaveze koje su pozitivno rezultirale i u Konačnom izveštaju Evropske komisije, gde je prema izveštaju Evropske komisije, koji pored brojnih dostignuća Vlade, posebno ocenjuje kao značajan napredak, završetak zakonodavnog okvira, u skladu sa direktivama EU, koje je izradilo Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine.

Izveštaj, rekla  je ministarka  Hajdari, ističe očigledno poboljšanje tržišnog nadzora, kao i povećanje učinka Agencije za investicije i podršku preduzećima na Kosovu – KIESA, nazivajući to snažnim poboljšanjem.

Nakon izlaganja, ministarka se osvrnula na uspehe u mnogim oblastima, sa posebnim osvrtom na dostignuća u: Slobodnom kretanju robe, pravu osnivanja preduzeća i slobodi pružanja usluga, pravima preduzeća, pravu intelektualne svojine, za politiku preduzeća i industrije, zaštitu potrošača i zdravlja, međunarodne odnose, kao i druga pitanja vezana za proces integracije.

Ona je odgovorila i na postavljena pitanja koja su poslanici ovom prilikom ocenili korisnim i od interesa za građane.

Komisija je na ovoj sednici razmatrala, ali zbog nedostatka kvoruma nije usvojila neke nacrte  zakona pripremljene za ovu sednicu.