Skupština Republike Kosova

Sa plenarne sednice Skupštine Kosova

05.04.2024

Skupština Republike Kosovo, kojom je predsedavala potpredsednica Saranda Bogujevci, održala je danas redovnu plenarnu sednicu, sa jedinom tačkom dnevnog reda, poslaničkim pitanjima.

Odgovore na pitanja poslanika dali su ministar kulture, omladine i sporta Hajrullah Çeku i ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci, dok su u odsustvu ostalih ministara prisutni poslanici odložili pitanja za jednu od sledećih sednica.

Po završetku poslaničkih pitanja, potpredsednica Bogujevci je zaključila rad ove sednice.