Skupština Republike Kosova

Radna poseta Regionalnoj policijskoj upravi u Peći

11.06.2024

U okviru radnih poseta Komisije, danas su predsednik Komisije za pitanja  bezbednosti i odbrane Bekë Berisha i član Komisije Hisen Berisha boravili u radnoj poseti Regionalnoj policijskoj upravi u Peći, gde su ih primili  Regionalni direktor policije u Peći, pukovnik Shaban Shala sa saradnicima.

Tokom ovog sastanka upoznali su se sa bezbednosnom situacijom u ovom regionu i radom Kosovske policije generalno. Ključne tačke razgovora bile su policijska infrastruktura i uslovi usluga, bezbednost saobraćaja, nasilje u porodici i borba protiv kriminala na ovim prostorima. 

Na kraju sastanka, predsednik Berisha je naglasio da su kao Komisija uvek u podršci Kosovskoj policiji.